Vrienden van OSSAOm bij de inwoners van de gemeente een bewustwordingsproces in gang te zetten of te verdiepen heeft het Algemeen Bestuur in 2002 besloten een groepering ‘Vrienden van OSSA’ in het leven te roepen.

Vrienden van OSSA zijn mensen die in ontwikkelingswerk geïnteresseerd zijn en hieraan graag hun steentje bij willen dragen. Door vriend van OSSA te worden help je ons om nog meer projecten in ontwikkelingslanden te steunen, voor langere en kortere tijd!
In ruil daarvoor word je uitgenodigd op de Jaarvergadering van OSSA en word je persoonlijk geïnformeerd over de activiteiten, die georganiseerd worden door OSSA, om ook de bewustwording van andere mensen in de gemeente Sint Anthonis te activeren.

Wij proberen elk jaar een activiteit te organiseren waarmee de belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking opgefrist kan worden. In 2006 bestond deze activiteit onder andere uit een stand van de wereldwinkel, internationale lekkernijen, een muzikale act van een wereldmuziekkoor en natuurlijk informatie door en over OSSA. Voor meer informaties over activiteiten zie het kopje ‘acties’.

Over de besteding van de gelden die bijeengebracht zijn door de Vrienden van OSSA wordt door de vrienden beslist. Meestal na een voorstel van het Dagelijks Bestuur. Voor de door vrienden gesteunde projecten, zie ‘projecten’.

Wilt u ook vriend worden en daarmee per jaar een kleine bijdrage leveren aan OSSA en hiermee aan ontwikkelingsprojecten?

Stuur dan een email naar: vrienden@stichtingossa.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Of stuur een briefje naar:
Secretaris OSSA
p.a. Oude Breestraat 25
5845 AA St. Anthonis