Stichting OSSAOSSA is een stichting van de gemeente Sint Anthonis die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten. Te veel mensen op de wereld moeten het doen met minder, veel minder, dan wij hier in Nederland. OSSA vind het belangrijk deze mensen te helpen en ziet graag dat nog meer mensen in de gemeente dit belang gaan inzien.

Woon je in de gemeente Sint Anthonis? Dan draagt OSSA ook voor jou bij aan ontwikkelingsprojecten! Misschien wist je dit niet, maar de gemeente geeft 50 cent per jaar voor iedere inwoner van de gemeente om te besteden aan ontwikkelingshulp.

Natuurlijk kan een stichting als OSSA altijd meer geld gebruiken, er zijn immers altijd mensen die hulp kunnen gebruiken. Daarom heeft OSSA ook vrienden die ons steunen. (zie Vrienden van OSSA) Verder zijn eenmalige donaties natuurlijk van harte welkom!

Onze doelstelling is:

Projecten in ontwikkelingslanden financieel ondersteunen en bewustwording van ontwikkelingsproblematiek onder de inwoners van de gemeente Sint Anthonis bevorderen.

WERKWIJZE

Natuurlijk zijn er tal van projecten en initiatieven die onze steun kunnen gebruiken en ook verdienen, we krijgen dan ook tal van aanvragen binnen. Hoe bepalen wij waar ons beperkte budget aan uitgegeven wordt?

Een project moet aan een aantal criteria voldoen wil het onze steun krijgen:

  • Mensen die in aanmerking komen voor de gelden, schieten tekort in de meeste fundamentele levensbehoeften: zuiver water, voldoende en gezonde voeding, woongelegenheid, gezondheidszorg en onderwijs.

  • De betrokkenen zijn niet of moeilijk in staat om hier zelf, dus zonder hulp, verbetering in aan te brengen.

  • De eerste doelgroep zijn kinderen en vrouwen.

  • Wanneer wij een project ondersteunen, moet er zicht zijn op de uitvoering ervan en de besteding van de gelden. Wij vinden dat er zo weinig mogelijk aan de zogenaamde ‘strijkstok moet blijven hangen’. Wij proberen hier zicht op te houden door middel van korte lijnen met OSSA.

  • Dit laatstgenoemde punt is mogelijk doordat wijzelf, of inwoners van de gemeente Sint Anthonis, iemand kennen die werkzaam is in het desbetreffende gebied of project. Soms is het mogelijk dat de zorg toevertrouwd wordt aan een koepel, bijvoorbeeld zoals bij het project Matoekoe de Stichting Cultureel Fonds Suriname.

Tevens vinden wij dat een project door onze steun herkenbare resultaten moet kunnen leveren. Om deze reden kiezen wij ervoor om in eerste instantie niet een groot aantal verschillende projecten te steunen, maar eerder een gering aantal projecten die wij op deze manier een redelijk bedrag ter beschikking kunnen stellen.

BESTUUR

De Stichting wordt voor de Gemeente beheerst door het Algemeen Bestuur van de Stichting OSSA waarvan hieronder de samenstelling is weergegeven.

 

Dagelijks bestuur:

 

Voorzitter:

Dhr. J. Verbeeten

St. Anthonis

Secretaris:

Mw. T. Bos-Vinken

St. Anthonis

Penningmeester:

Dhr. Th. Beckers

Westerbeek

 

Leden:

 
 

Mw. A. Tönnissen

St. Anthonis

Mw. P. van Dijk

Ledeacker

 
 
 
 

Ervaringsdeskundige:

Mw. I. Vloet

St. Anthonis