Projecten

 

Nu lopende structurele projecten

Het BASISSCHOOL-WATERPROJECT in NAMELOK - KENIA
2008-2019
 

Stichting Namelok is in oktober 2005 opgericht door Ferdi Verberk en Inge Vloet uit St. Anthonis.
De Stichting heeft als doel de leefsituatie van diverse gemeenschappen in Kenia te verbeteren in de vorm van schoon drinkwater.
Dit door het plaatsen van waterpompen, op door gemeenschappen gegraven waterputten.
Deze putten zijn tussen 7 en 30 meter diep.

Aanvankelijk werden er touwpompen geplaatst, daarna werd overgegaan op handpompen.
Inmiddels worden er voornamelijk solarpompen geplaatst.
Een pomp kost gemiddeld Ä 1000,=
3 Maanden per jaar zijn Ferdi en Inge in Kenia om het project te begeleiden / uit te breiden.

In de maanden dat ze in Nederland zijn wordt er contact gelegd met diverse sponsoren, waaronder OSSA.

Voor meer informatie en fotoís van dit project ga naar de website van Ferdi en Inge. Klik hier.

 

ONDERSTEUNINGSPROJECT Mutanyana Weru in Maputo -MOZAMBIQUE
2008-2019
 

Mutanyana Weru staat voor een ondersteuningsproject in Maputo de hoofdstad van Mozambique.

Dit project is tot stand gekomen door Pater Andrť van Zon, confrater van de congregatie: Paters van het H. Sacrament in Nijmegen-Brakkenstein.

Pater Andrť van Zon is sinds 1972 werkzaam als missionaris in Mozambique.

Van 1969 t/m 1974 was er een onafhankelijkheidsoorlog tussen Mozambique en Portugal. Toen na het vertrek van de Portugezen, media 1975, brak er een burgeroorlog uit van 1977 tot 1992. Na deze 2 oorlogen, gedurende ongeveer 22 jaar, bleef het land in bittere armoede achter. Het lot van vele oorlogsslachtoffers, vooral gehandicapten alleenstaande vrouwen en weeskinderen verkeerden in een erbarmelijke toestand.

Pater Andrť trok zich het lot van deze groepering aan en zocht hulp voor onderdak, kleding, voeding en geneesmiddelen. In de eerste na-oorlogse jaren werden deze bij vrienden en bekenden ondergebracht. Al snel was de toevlucht zo groot dat hij een centrum opzette met financiŽle hulp van het thuisfront in Nederland, BelgiŽ en ScandinaviŽ terwijl het bisdom in Maputo grond ter beschikking stelde. In korte tijd werd dit centrum bewoond door ruim 100 personen. 

Met de doelstelling om alle bewoners op den duur weer te laten integreren in de gemeenschap werden inspanningen geleverd aan: onderhoud gebouwen, kleding, voedsel, gezondheid en opleidingen.

In het huidig stadium is, omdat Pater Andrť de leeftijd van 80 jaar gepasseerd is, het centrum overgedragen aan een andere congregatie en zijn de bewoners die daar voor in aanmerking kwamen ondergebracht in samengestelde gezinsgroepjes van 2 tot 5 personen met een eigen huisje of hut met een groentetuintje. De gezinnetjes bestaan meestal uit 2 volwassen vrouwen (meestal gehandicapt) en 3 kinderen. (meestal eigen kinderen + 1 of meerdere weeskinderen. Veelal ziek of gehandicapt.) Daarnaast is er een groter stuk landbouwgrond die gezamenlijk bewerkt wordt voor groenteteelt zodat zij leren om voor zich zelf te gaan zorgen.

Voorlopig is er nog financiŽle ondersteuning nodig voor aanvulling in levensonderhoud, (school)-kleding en geneesmiddelen en zeker studiekosten voor lager onderwijs van de kinderen.

De financiŽle bijstand van OSSA voor voornamelijk lager onderwijs en medicijnen zijn zeer welkom en een uiterst goede besteding.

Meer gedetailleerde informatie over dit project is te vinden op de website: www.mutanyanaweru.nl


PROJECT Be4all Uganda
2014-1019

Stichting Be4all is een kleine stichting die verbonden is met ARDI Community Model School in Bukitongo, Uganda. De stichting is opgericht in oktober 2010. De doelstelling van deze stichting is om kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om kwalitatief goed (getoetst aan het onderwijscurriculum van desbetreffend land) en betaalbaar primair onderwijs te volgen. Door de lokale bevolking erbij te betrekken en waar mogelijk met ze samen te werken, creŽert stichting Be4all een breed draagvlak binnen de lokale gemeenschap, waardoor een initiatief een grotere kans van slagen heeft. Tevens stimuleert de stichting hiermee de plaatselijke economie en worden de resultaten voor toekomst zoveel mogelijk gewaarborgd. Het uiteindelijke doel is dat ARDI Community Model school in staat is onafhankelijk en zelfstandig te functioneren, zonder financiŽle ondersteuning van Be4all.

Door de hulp van Ossa en diverse andere sponsoren heeft stichting Be4all de afgelopen jaren verschillende projecten met succes af kunnen ronden waaronder de bouw van lokalen, de aankoop van land en de bouw van andere faciliteiten als toiletfaciliteiten en slaapvertrekken. Inmiddels is ARDI Community School uitgegroeid tot een volwaardige Primary School die plaats biedt aan ruim 300 leerling waarvan 50 sponsor kinderen die worden gesponsord door individuele sponsoren verbonden aan stichting Be4all.
Momenteel is het proces tot financiŽle onafhankelijkheid van ARDI Community Model School in gang gezet en begeleidt stichting Be4all het bestuur in Uganda hierbij. Mede door de ondersteuning van OSSA biedt de school nu betaalbaar en excellent onderwijs aan de lokale gemeenschap van Bukitongo wat geresulteerd heeft in fantastische resultaten.

 

Voor meer informatie ga naar de website: klik hier

Projekt Furaha Orphans in Rodi Kompany -Kenia
2011-2019

De Stichting Furaha Orphans Kenia heeft als doel een veilige leefomgeving, onderwijs en arbeidsperspectief bieden aan 30 (wees) kinderen tussen de 5 en 18 jaar in Rodi Kompany, Homabay, Kenia. Het doel is om hen toe te leiden naar zelfstandig wonen, werken en leven. Dit gebeurt in continue dialoog met de lokale bevolking en de mensen uit de leefomgeving. Zij profiteren mee van de voorzieningen zoals schoon drinkwater, een groentetuin en kwalitatief goed onderwijs.

De Stichting Furaha Orphans Kenia werd in 2011 opgericht door Judith Burgers woonachtig in Nederasselt. Samen met Wilhelmien de Jonge en Janske Roelofs Crone uit Vortum-Mullem vormen zij het driekoppige bestuur van de Stichting. De Nederlandse vertaling van Furaha is vrolijkheid. Deze bijnaam kreeg Judith van de weeskinderen tijdens haar eerste bezoek.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website www.furaha.nl

Stichting Mama and Me Uganda

Stichting Mama and Me Uganda ondersteunt, begeleidt, coacht en traint
moeders in Oeganda, om hun zelfredzaamheid te vergroten voor een betere,
zelfstandige toekomst samen met hun kindje. Aan de rand van de
sloppenwijk Masese bevindt zich het Mama and Me babysitter centre. Hier
worden dagelijks zoín 25 kinderen opgevangen en verzorgd door moeders
uit het project. Dit babysitterproject biedt de moeders een inkomen en
de kinderen krijgen er aandacht, voeding en indien nodig medische zorg.
De moeders krijgen toegang tot (vak)scholing en krijgen hierdoor meer
kansen voor financiŽle zekerheid in de toekomst. Doel is om te voorkomen
dat kinderen door armoede van hun ouders gescheiden worden.

 

       

Voor meer informatie ga naar de website: www.mamaandmeuganda.com

Tuv Jargalant Bag School in Bayanbulag in MongoliŽ 2019

Bayanbulag bestaat uit enkele boerendorpen en ligt op de steppe van MongoliŽ. Families wonen hier in eenvoudige huisjes of in tenten (yurt), zoals de onderstaande fotoís laten zien. De meeste mensen zijn er arm. Door verdroging worden de opbrengsten van het land minder, waardoor er een trek naar de hoofdstad Ulaanbaatar ontstaat.

     

De school is eigenlijk te klein. Voor de middag gaan de kleine kinderen naar school en ís middags de wat oudere kinderen. Het gebied kent een droog klimaat, maar als het regent heeft de school steeds weer te maken met lekkages die nog steeds niet zijn opgelost. Er is geen aula in de school. Kinderen moeten buiten wachten voordat de school begint. Graag wil men enkele bankjes plaatsen op het schoolterrein.

Gerealiseerd: de deur van de ingang van de school is met de gift van de stichting OSSA vervangen.