Projecten

Nu lopende structurele projecten

Het BASISSCHOOL-WATERPROJECT in NAMELOK - KENIA
2008-2019
 

Stichting Namelok is in oktober 2005 opgericht door Ferdi Verberk en Inge Vloet uit St. Anthonis.
De Stichting heeft als doel de leefsituatie van diverse gemeenschappen in Kenia te verbeteren in de vorm van schoon drinkwater.
Dit door het plaatsen van waterpompen, op door gemeenschappen gegraven waterputten.
Deze putten zijn tussen 7 en 30 meter diep.

Aanvankelijk werden er touwpompen geplaatst, daarna werd overgegaan op handpompen.
Inmiddels worden er voornamelijk solarpompen geplaatst.
Een pomp kost gemiddeld Ä 1000,=
3 Maanden per jaar zijn Ferdi en Inge in Kenia om het project te begeleiden / uit te breiden.

In de maanden dat ze in Nederland zijn wordt er contact gelegd met diverse sponsoren, waaronder OSSA.


Voor meer informatie en fotoís van dit project ga naar de website van Ferdi en Inge. Klik hier.

 

ONDERSTEUNINGSPROJECT Mutanyana Weru in Maputo -MOZAMBIQUE
2008-2019
 

Mutanyana Weru staat voor een ondersteuningsproject in Maputo de hoofdstad van Mozambique.

Dit project is tot stand gekomen door Pater Andrť van Zon, confrater van de congregatie: Paters van het H. Sacrament in Nijmegen-Brakkenstein.

Pater Andrť van Zon is sinds 1972 werkzaam als missionaris in Mozambique.

Van 1969 t/m 1974 was er een onafhankelijkheidsoorlog tussen Mozambique en Portugal. Toen na het vertrek van de Portugezen, media 1975, brak er een burgeroorlog uit van 1977 tot 1992. Na deze 2 oorlogen, gedurende ongeveer 22 jaar, bleef het land in bittere armoede achter. Het lot van vele oorlogsslachtoffers, vooral gehandicapten alleenstaande vrouwen en weeskinderen verkeerden in een erbarmelijke toestand.

Pater Andrť trok zich het lot van deze groepering aan en zocht hulp voor onderdak, kleding, voeding en geneesmiddelen. In de eerste na-oorlogse jaren werden deze bij vrienden en bekenden ondergebracht. Al snel was de toevlucht zo groot dat hij een centrum opzette met financiŽle hulp van het thuisfront in Nederland, BelgiŽ en ScandinaviŽ terwijl het bisdom in Maputo grond ter beschikking stelde. In korte tijd werd dit centrum bewoond door ruim 100 personen. 

 

Met de doelstelling om alle bewoners op den duur weer te laten integreren in de gemeenschap werden inspanningen geleverd aan: onderhoud gebouwen, kleding, voedsel, gezondheid en opleidingen.

In het huidig stadium is, omdat Pater Andrť de leeftijd van 80 jaar gepasseerd is, het centrum overgedragen aan een andere congregatie en zijn de bewoners die daar voor in aanmerking kwamen ondergebracht in samengestelde gezinsgroepjes van 2 tot 5 personen met een eigen huisje of hut met een groentetuintje. De gezinnetjes bestaan meestal uit 2 volwassen vrouwen (meestal gehandicapt) en 3 kinderen. (meestal eigen kinderen + 1 of meerdere weeskinderen. Veelal ziek of gehandicapt.) Daarnaast is er een groter stuk landbouwgrond die gezamenlijk bewerkt wordt voor groenteteelt zodat zij leren om voor zich zelf te gaan zorgen.

Voorlopig is er nog financiŽle ondersteuning nodig voor aanvulling in levensonderhoud, (school)-kleding en geneesmiddelen en zeker studiekosten voor lager onderwijs van de kinderen.

De financiŽle bijstand van OSSA voor voornamelijk lager onderwijs en medicijnen zijn zeer welkom en een uiterst goede besteding.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de website: www.mutanyanaweru.nlVoor meer informatie over dit project ga naar de website; Klik hier.

PROJEKT Be4all door Hetty Beckers -Uganda
2014-1019

BE4ALL, Better Education for all, heeft in de naam al het doel van dit projekt in zich om een school voor deze kinderen van de grond te krijgen. Maar ook door gebrek aan goed management, kennis en financiŽle middelen lukte het niet al te best. In 2010 heeft de school, in samenwerking met Hetty, het onderwijs eens goed onder de loep genomen.

In samenwerking met het thuisfront van Hetty werd de Stichting Be4All opgericht om de ARDI Community Model School te ondersteunen met:

         het bouwen van een leslokaal voor de kinderen van groep 3 (Nederlandse norm)

         het aanschaffen van lesmateriaal

         het aanschaffen van sport- en spelmateriaal

         het bekostigen van opleiding/workshops voor leerkrachte.

Via de Gemeente werd OSSA betrokken in dit project en zag de noodzaak en het nut van hulp in en besloot Ä. 1.000,- ter beschikking te stellen.

Door deze ondersteuning wordt de kinderen in en om Bukitongo de kans op goed onderwijs in een prettige en veilige leeromgeving geboden.

Voor meer informatie ga naar de website;Klik hier

 

Projekt Furaha Orphans in Rodi Kompany -Kenia
2014-2019

De Stichting Furaha Orphans Kenia heeft als doel een veilige leefomgeving, onderwijs en arbeidsperspectief bieden aan 30 (wees) kinderen tussen de 5 en 18 jaar in Rodi Kompany, Homabay, Kenia. Het doel is om hen toe te leiden naar zelfstandig wonen, werken en leven. Dit gebeurt in continue dialoog met de lokale bevolking en de mensen uit de leefomgeving. Zij profiteren mee van de voorzieningen zoals schoon drinkwater, een groentetuin en kwalitatief goed onderwijs.

De Stichting Furaha Orphans Kenia werd in 2011 opgericht door Judith Burgers woonachtig in Nederasselt. Samen met Wilhelmien de Jonge en Janske Roelofs Crone uit Vortum-Mullem vormen zij het driekoppige bestuur van de Stichting. De Nederlandse vertaling van Furaha is vrolijkheid. Deze bijnaam kreeg Judith van de weeskinderen tijdens haar eerste bezoek.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website www.furaha.nl