Archief

Eerdere ondersteunde projekten.


         ·       Het project ANH DUONG

                              te Long My in Viëtnam

 Het in 2009 aan dit project toegekende bedrag van € 1.315,- kon in dat kalenderjaar, via de in St. Anthonis geboren en getogen Marijn Bouwmans, aan de organisatie Ahn Duong (Zonnestraal) overgemaakt worden.

 

              ·    Het project GO FOR AFRICA

                                  te Banjul  in Gambia

Op 7 februari 2010 vertrok Ad van der Vorst naar Banjul in Gambia. De taak van Ad was vooral de kinderen daar liefde en technische vaardigheden bij te brengen over autotechniek.

Het bedrag van  €. 1.000,-, dat OSSA  eenmalig ter beschikking stelde, werd voornamelijk besteed voor gereedschap en materialen, waaronder de auto die als leermiddel op de school in Banjul bleef.

       ·  Het project KINDERTEHUIS NOS KASITA

                                     te Paramaribo in Suriname

Jiske Verberk uit Oploo zocht haar stageadres als docente in het Basisonderwijs in Paramaribo. Daar vond ze werk in Nos Kasita, een opvanghuis voor kinderen die geen eigen thuis hadden.

 OSSA wilde dit project op verzoek van Jiske ondersteunen en stelde €. 1.000,-  ter beschikking om tafels en stoelen te kunnen kopen voor deze kinderen.

 

MATOEKOE - SURINAME
1996-1999
2005-2007

In Lelydorp, 20 km ten zuiden van de Surinaamse Hoofdstad Paramaribo, is matoekoe opgericht om vooral kinderen en jongvolwassenen met een geestelijke en soms ook nog lichamelijke ontwikkelingsstoornis bescherming en ontwikkeling te bieden.

ONTWIKKELING VROUWEN in QUITO - ECUADOR
1999-2002

Doel van dit project was tot de prostitutie gedwongen vrouwen mogelijkheden te bieden om door scholing een meer menswaardig beroep uit te kunnen oefenen.

St. ANTHONY KIBABII CENTRE - KENIA
1999-2001

Door de steun van OSSA konden nieuwe bedden en verbetering in zorgverlening in het ziekenhuis te Bungoma in Kenia mogelijk worden gemaakt.

GRUPO DE LOS 14 - GUATEMALA
1993-1997

Met o.a. steun van OSSA konden 14 koffieboeren een zelfstandig werkende coöperatie oprichten. Zo kwamen zij vrij van druk en woekerwinsten van grootmachten en handelaren die weinig geld over hadden voor de producenten en werden zij kleine zelfstandige boeren in een coöperatie.

PANDIPIERI - KENIA door Rita de Haas
2008

Pandipieri is een ‘community based’ project in Kisumu dat zich bezig houdt met voornamelijk onderwijs van weeskinderen en kinderen uit arme families of families met een ongeschikte thuissituatie. Het gaat voornamelijk om basisonderwijs en praktijkonderwijs, zodat kinderen er bij terugkeer in de gemeenschap ook echt iets mee kunnen.

Door de donatie van OSSA konden zij een nieuw leslokaal voltooien met bijbehorende leermiddelen. Ook is een deel van de gelden naar een project gegaan waarbij weeskinderen ondersteund worden in ziektekosten.

Voor meer informatie over dit project ga naar de website. Klik hier.

KÉRALA aan de westkust van INDIA
2003

Aan het onderwijs en onderwijs- landbouwontwikkelingsproject in Kérala aan de westkust van India, heeft OSSA eenmalig via de vastenactie van het Parochieverband ‘De Driestroom’ een bijdrage verstrekt..

DRINKWATERPROJECT - CONGO
2002

Br. M. Vloet uit Wanroij ontving eenmalig 1000 euro om zijn drinkwaterproject te verwezenlijken. Alles werd door leerlingen van zijn school in Congo tot stand gebracht!

ONDERWIJS STUDIEBEURZEN PROJECT - NICARAGUA
2001

Door de bijdrage van OSSA konden kinderen in Nicaragua een schooluniform, schoenen en leermiddelen aanschaffen, waardoor zij tot het onderwijs werden toegelaten en zich konden ontwikkelen en het gevoel kregen erbij te horen.

SCHOOL IN GRANOWO - POLEN
2000

Inrichting kleedlokaal ten behoeve van de lessen Lichamelijke Oefening. De gemeente Sint Anthonis heeft een vriendschapsband met Granowo, in Polen.

SLOPB - Stichting Land Ontwikkelings Project Bangladesh
1994

Eenmalig werd er via een project voor een oud-leerling van de basisschool in Wanroij, Motalib Weijters, een bijdrage gegeven voor het werk van zijn stichting met de naam SLOPB (Stichting Land Ontwikkelings Project Bangladesh) te Bangladesh.


PROJECTEN DOOR DE VRIENDEN VAN OSSA

WATERPUT MET POMP, NAMELOK - KENIA
2007

De vrienden van OSSA besloten het door hen bij elkaar gebrachte geld te besteden aan een waterput en een touwpomp in Namelok. Dit gebeurde in 2007 toen Inge Vloet en Ferdi Verberk weer naar Kenia vertrokken.

St. MARY'S BASIC SCHOOL FOR VISUALLY IMPAIRED - ZAMBIA
2005

Bij het vertrek van de Zusters uit Sint Anthonis is hen door de vrienden van OSSA een bedrag aangeboden. De gelden bijeen gebracht door de vrienden van OSSA werden, na goedkeuring van de vrienden, besteed aan school en instituut voor blinde kinderen in Kawambwa te Zambia. Het bedrag dat verzameld is door de vrienden werd door OSSA afgerond en verdubbeld.